Swedish-English translation of isolator

Translation of the word isolator from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

isolator in English

isolator
elektricitetnoun insulator
Similar words

 
 

Wiki
Isolator är ett material som inte leder elektrisk ström, till skillnad från en elektrisk ledare eller halvledare. Isolatorer brukar ha en dålig värmeledningsförmåga (termisk isolator). Ledningsbandet i isolatormaterialet är helt tomt på elektroner, vilket medför att inga elektroner kan transporteras genom materialet.

Your last searches