Swedish-English translation of junta

Translation of the word junta from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

junta in English

junta
politiknoun junta
Synonyms for junta
Synonyms for junta
Anagrams of junta
Similar words

 
 

Wiki
En junta (spanska - förening, sällskap) är en sammankomst av en mindre grupp människor. Junta används vanligen i betydelsen militärjunta, en regering som tillsatts efter en militärkupp. Historiskt sett användes beteckningen junta för den alternativa administration som byggdes upp i Spanien under den franska ockupationen i början av 1800-talet.

Your last searches