Swedish-English translation of kall

Translation of the word kall from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kall in English

kall
temperaturadjective cold
  väderadjective chilly, chill, fresh, coolish, nippy
  karaktäradjective hard-headed
  känsloradjective unmoved
  personadjective impassive
  uppförandeadjective chilly, unfriendly, cold, indifferent, unfeeling, callous, frigid
  uppdragnoun mission
Synonyms for kall
Synonyms for kall
Derived terms of kall
Examples with translation
Den är för kall.
Den här ölen är inte tillräckligt kall.
Den här ölen är inte kall nog.
Jag känner mig väldigt kall.
Det blåste en kall vind.
Han var riktigt kall.
Jag är kall.
Similar words

 
 

Your last searches