Swedish-English translation of kapare

Translation of the word kapare from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kapare in English

kapare
brott - mannoun hijacker, skyjacker, highjacker, high-jacker
  brott - kvinnanoun hijacker, skyjacker, highjacker, high-jacker
Synonyms for kapare
sjörövarenoun pirat, fribytare, buckanjär
Synonyms for kapare
Derived terms of kapare
Similar words

 
 

Wiki
En kapare är ett privat fartyg eller en sjöman på ett sådant fartyg som seglar med ett av regeringsmyndighet utfärdat kaparbrev i vilket denne fått rätt att uppbringa fientliga handelsfartyg. Denna typ av krigföring förbjöds i Parisdeklarationen 1856. Numera kallas även den som under hot kapar till exempel trafikflygplan för kapare, se vidare flygplanskapning.

Your last searches