Swedish-English translation of klick

Translation of the word klick from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klick in English

klick
kotterinoun coterie, clique
Synonyms for klick
Synonyms for klick
Derived terms of klick
Similar words

 
 

Wiki
En klick är inom matematik, specifikt grafteori, ett antal utvalda noder i en graf sådan att det i grafen finns en båge mellan varje par av noder. Annorlunda uttryckt är en klick en mängd av noder som inducerar en delgraf H i en graf G sådan att H är en komplett graf. Med storleken på en klick avses antalet noder som den innehåller.

Your last searches