Swedish-English translation of klocka

Translation of the word klocka from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

klocka in English

klocka
kyrkanoun bell
  tidnoun watch, clock
Synonyms for klocka
Synonyms for klocka
Derived terms of klocka
Examples with translation
Vad är klockan? Min klocka går fel.
Tom tittade på sin klocka.
Tom kollade på sin klocka.
Wiki
En klocka är en gjuten uppochnedvänd skål i metall och är ett redskap avsett för ljudalstring, så kallad ringning. Den är således ett slagverksinstrument och en idiofon. Det senare betyder att slagverksinstrumentet har en efterklang i sig, och det är en tydlig och helt uppenbar egenskap hos klockan.

Similar words

 
 

klocka as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) klockaklockandeklockat
Indikative
1. Present
jagklockar
duklockar
hanklockar
viklockar
niklockar
deklockar
8. Perfect
jaghar klockat
duhar klockat
hanhar klockat
vihar klockat
nihar klockat
dehar klockat
2. Imperfect
jagklockade
duklockade
hanklockade
viklockade
niklockade
deklockade
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade klockat
duhade klockat
hanhade klockat
vihade klockat
nihade klockat
dehade klockat
4a. Future
jagskall klocka
duskall klocka
hanskall klocka
viskall klocka
niskall klocka
deskall klocka
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha klockat
duskall ha klockat
hanskall ha klockat
viskall ha klockat
niskall ha klockat
deskall ha klockat
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att klocka
dukommer att klocka
hankommer att klocka
vikommer att klocka
nikommer att klocka
dekommer att klocka
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha klockat
dukommer att ha klockat
hankommer att ha klockat
vikommer att ha klockat
nikommer att ha klockat
dekommer att ha klockat
Conditional
5. Conditional present
jagskulle klocka
duskulle klocka
hanskulle klocka
viskulle klocka
niskulle klocka
deskulle klocka
12. Conditional perfect
jagskulle ha klockat
duskulle ha klockat
hanskulle ha klockat
viskulle ha klockat
niskulle ha klockat
deskulle ha klockat
Subjunctive
6. Subject
jagmå klocka
dumå klocka
hanmå klocka
vimå klocka
nimå klocka
demå klocka
13.Present perfect
jagmå ha klockat
dumå ha klockat
hanmå ha klockat
vimå ha klockat
nimå ha klockat
demå ha klockat
Imperative
Affirmative
duklocka
viLåt oss klocka
niklocka
Negative
duklocka inte
niklocka inte
Your last searches