Swedish-English translation of kollektiv

Translation of the word kollektiv from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kollektiv in English

kollektiv
ansvaradjective collective, shared, corporate, joint
  ansträngningadjective collective, combined, joint, corporate, united, conjoint [formal]
Synonyms for kollektiv
Synonyms for kollektiv
Derived terms of kollektiv
Similar words

 
 

Wiki
Kollektiv härstammar från det latinska ordet colligere, som betyder 'samla' på svenska. Ordet är etymologiskt besläktat med kollekt, kollegium, kollega, kollektor. Det betyder i sin mer allmänna, talspråkliga, betydelse, en plural enhet, något gemensamt.

Your last searches