Swedish-English translation of kommersiell

Translation of the word kommersiell from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kommersiell in English

kommersiell
handeladjective commercial, mercantile
Synonyms for kommersiell
handels-adjective marknads-, köpenskaps-, affärs-, merkantil
Similar words

 
 

Wiki
Kommersiell verksamhet är en verksamhet som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter. Om målet är att intäkterna även ska ge överskott, vinst, kallas verksamheten ibland även vinstinriktad. Motsatser till kommersiell är ideell, i vissa fall kallas även allmännyttiga verksamheter och s.k.

Your last searches