Swedish-English translation of kompani

Translation of the word kompani from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kompani in English

kompani
militärisknoun company
Synonyms for kompani
Synonyms for kompani
Similar words

 
 

Wiki
Kompani är ett militärt förband, som ofta är specialiserat för en viss uppgift. Antalet soldater i ett kompani varierar mellan 80 och 200 man. Chefen för ett kompani är vanligen major eller kapten.

Your last searches