Swedish-English translation of komplex

Translation of the word komplex from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

komplex in English

komplex
systemnoun complex, network
  psykologinoun complex, hang-up
Synonyms for komplex
Synonyms for komplex
Derived terms of komplex
Examples with translation
Hjärnan är bara en komplex maskin.
Similar words

 
 

Wiki
Komplex kan betyda flera olika saker: Komplexitet, filosofiskt begrepp. Komplexitet (matematik), egenskap hos algoritmer. Komplexa tal, matematiskt begrepp.

Your last searches