Swedish-English translation of konservatism

Translation of the word konservatism from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konservatism in English

konservatism
politiknoun conservatism
Similar words

 
 

Wiki
Konservatism (av latinets conservare, bevara) är benämningen på en politisk idétradition som har sitt moderna ursprung hos den irländska filosofen Edmund Burke och hans kritik av den franska revolutionen och de idéer som den stod för. Själva begreppet konservatism myntades av den franske politikern och författaren François-René de Chateaubriand. Konservatism betraktas vanligen som höger på den politiska höger-vänsterskalan.

Your last searches