Swedish-English translation of konstant

Translation of the word konstant from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

konstant in English

konstant
kontinuitetadjective continual, uninterrupted, incessant, constant, continuous, nonstop
  fartadjective constant
  oföränderligadjective changeless, unchanging, immutable
  enhetligadjective uniform, steady, equable
  matematiknoun constant
  ständigtother constantly, continually, continuously, persistently, at all times
Synonyms for konstant
Synonyms for konstant
Examples with translation
Coles axiom: Summan av intelligensen på planeten är en konstant; befolkningen växer.
Till följd av konstant hunger och utmattning dog hunden till slut.
Similar words

 
 

Wiki
Konstant, (från latinets constare, stå fast), oföränderlig, (be)ständig; i matematik och fysik: oföränderlig storhet. Exempel på matematiska konstanter är ? och e. Se vidare Matematisk konstant och Fysikalisk konstant.

Your last searches