Swedish-English translation of koral

Translation of the word koral from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

koral in English

koral
religionnoun canticle, hymn, chant
Synonyms for koral
psalmnoun körsång, kyrkosång, hymn
Derived terms of koral
Anagrams of koral
Similar words

 
 

Wiki
Koral är en musikalisk term som betecknar melodin till en kyrkosång. En koralbok är därför en ackompanjemangsbok med musiknoter till en samling kyrkosånger.

Your last searches