Swedish-English translation of kostnad

Translation of the word kostnad from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kostnad in English

kostnad
pengarnoun expense
Synonyms for kostnad
Synonyms for kostnad
Derived terms of kostnad
Similar words

 
 

Wiki
Kostnad betecknar nyttiga resurser som förbrukas, icke önskvärda effekter eller det som ges upp för att få något annat. Den vanligaste enheten för att uttrycka en kostnad är pengar. Begreppet kostnad används med lite olika definition inom nationalekonomi, redovisning, praktisk filosofi, biologi och i vardagligt tal.

Your last searches