Swedish-English translation of kraft

Translation of the word kraft from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kraft in English

kraft
allmännoun impetus, momentum
  fysisknoun force, power
  fysiskt tillståndnoun vigor, strength
  energinoun energy, vitality, vigor
  maktnoun potency, potence
Synonyms for kraft
Synonyms for kraft
Derived terms of kraft
Anagrams of kraft
Examples with translation
Helens ord fyllde mig plötsligt med ny kraft.
Denna förordning träder i kraft från och med nästa år.
Similar words

 
 

Wiki
Begreppet kraft är en abstraktion inom fysiken för att förklara och beskriva orsaken till förändringar i ett systems rörelse. Kraftbegreppet infördes i dagens formulering av Isaac Newton. Inom den klassiska fysiken förklarar Newtons tre rörelselagar kroppars rörelse under inverkan av krafter, dessa tre lagar kan sägas definiera krafter som verkar på ett system.

Your last searches