Swedish-English translation of kubism

Translation of the word kubism from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kubism in English

kubism
konstnoun cubism
Similar words

 
 

Wiki
Kubismen var den första abstrakta konststilen på 1900-talet. Den fick sitt namn av konstkritikern Louis Vauxcelles 1908 efter ett yttrande av Matisse om ""Braques små kuber"". Stilens huvudperiod räknas från 1907 till 1914, och dess upphovsmän var Pablo Picasso och Georges Braque.

Your last searches