Swedish-English translation of kullager

Translation of the word kullager from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kullager in English

kullager
teknisknoun ball bearing
Similar words

 
 

Wiki
Kullager är ett rullningslager där själva rullkropparna utgörs av kulor. Kullagret i den form vi känner idag tillskrivs ofta Leonardo da Vinci även om kullager av trä användes redan av Romarna för ex. fundament till statyer som skulle kunna vridas.

Your last searches