Swedish-English translation of kulvert

Translation of the word kulvert from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kulvert in English

kulvert
väg- och vattenbyggnadnoun culvert
Synonyms for kulvert
avloppstrummanoun ledning, kloak, täckdike
Synonyms for kulvert
Similar words

 
 

Wiki
En kulvert är en anlagd mindre underjordisk gång eller tunnel. Vägar som korsar vattendrag byggs så att de släpper igenom vattnet under vägbanan, i en trumma, en kulvert eller en bro, alltefter vattendragets storlek. Även fjärrvärmeledningar förläggs ofta i kulvert.

Your last searches