Swedish-English translation of kvinna som lägger sig i allt

Translation of the word kvinna som lägger sig i allt from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvinna som lägger sig i allt in English

kvinna som lägger sig i allt
uppförande - kvinnanoun busybody, meddler

 
 

Your last searches