Swedish-English translation of kvot

Translation of the word kvot from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

kvot in English

kvot
matematiknoun quotient
  kvantitetnoun quota
Synonyms for kvot
Synonyms for kvot
Derived terms of kvot
Similar words

 
 

Wiki
Kvot (medeltidslatin quóta pars, 'vilken del i ordningen', av latin quótus, 'vilken i ordningen') är resultatet av en division. Om (b skiljt från 0) är c kvot, uttrycks ibland som ""kvoten mellan a och b"" eller ""förhållandet mellan a och b"". Vid heltalsdivision, där a, b, q och r är heltal och gäller Här är q kvoten och r kallas rest.

Your last searches