Swedish-English translation of lägg

Translation of the word lägg from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lägg in English

lägg
kulinarisknoun shank
Synonyms for lägg
Derived terms of lägg
ådagalägga, äggläggande, äggläggning, ålägga, åläggande, anlägga, anläggningar, avlägga akademisk examen, avlägga examen, avläggare, belägg, belägga, belägga med kvarstad, belägga med straff, beläggning, bilägga, bokförläggare, bredbart pålägg, bromsbelägg, domstol som handlägger tvistemål om mindre värden, förlägga, förläggare, framlägga, gatubeläggning, golvbeläggning, gravlägga, gravläggning, grov asfaltbeläggning, grundläggande, hålfotsinlägg, högtalaranläggning, inlägga veto mot, inläggning på sjukhus, inläggningsgurka, kartläggning, klarlägga, klarläggande, kvinna som lägger sig i allt, kvinna som lägger sin näsa i blöt, lägga
lägga ägg, lägga armarna i kors, lägga åt sidan, lägga av, lägga av att använda narkotika, lägga beslag på, lägga bort, lägga fram, lägga i aska, lägga i blöt, lägga i en kista, lägga i lager, lägga i saltlake, lägga in, lägga in ett förråd, lägga in i lag, lägga in på sjukhus, lägga kakel, lägga märke till, lägga någon till last, lägga ned, lägga ned arbetet, lägga ner, lägga på, lägga på en skatt, lägga på hjärtat, lägga på hög, lägga på hyllan, lägga på luren, lägga på skatter, lägga rätt, lägga rom, lägga sig, lägga sig i, lägga sig i andras angelägenheter, lägga sig i högra filen, lägga sig i vänstra filen, lägga sig ner, lägga sig ut, lägga sin näsa i blöt, lägga sista handen vid, lägga skulden på, lägga till, lägga tillbaka, lägga undan, lägga upp, lägga upp lager av, lägga ut, lägga ut arbete, läggas ned, läggdags, läggning, lösenbelägga, man som lägger sig i allt, man som lägger sin näsa i blöt, musikanlägging, nedläggning, ödelägga, ödeläggelse, ombordläggning, ovederlägglig, överlägga, överlägga om, överläggande, överläggning, lägga, lägga skatt, planlägga, rälsläggare, senarelägga, skrinlägga, slägga, smedslägga, sprinkleranläggning, stenlägga, stereoanläggning, ta bort beläggning, takläggning, tallriksunderlägg, tillägg, tillägga, tilläggs-, tilläggsavgift, tillrättalägga efter, torrlägga, underlägg, uppläggningsfat, uppskuret köttpålägg, utläggare, utläggning, vägbeläggning, vägomläggning, vederlägga, vederläggande, vederläggning, lägga till vid, grundlägga, vinnlägga, frilägga, blottlägga, blottläggande, erlägga, lägga benen på ryggen, framläggning, nedlägga, föreläggande, färglägga, försvarsanläggning, militärförläggning, hamnanläggning, handlägga, sekretessbelägga, inlägg, kartlägga, lägg av, lägga band på, lägga ihop, lägga ned vapnen, lägga pengar på, lägga pizza, lägga på minnet, lägga rabarber på, parkanläggning, planläggning, tillryggalägga, utlägga
Similar words

 
 

Your last searches