Swedish-English translation of lag

Translation of the word lag from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lag in English

lag
allmännoun team
  regeringnoun law
Synonyms for lag
Synonyms for lag
Derived terms of lag
åklagarvittne, aktiebolag, alla slags, alldeles lamslagen, allmän åklagare, ändringsförslag, anklaga, anklaga för, anklagad, anklagande, anklagare, anklagelse, anlag, anslag, anslagstavla, arkipelag, av många slag, avlagd, avlagring, avslag, bakslag, bedöva någon med ett slag, beklaga, beklaga sig, beklaga sig för, beklaga sig över, beklagansvärd, beklaglig, beklagligtvis, belagd, belagd med, beredskapslager, beslagstagande, beslagta, bilaga, bli avslagen, bli lagd på hyllan, bli lagd på is, bli slagen, bolags-
bortlagd, camouflage, collage, djupt beklaga, dödande slag, dotterbolag, dråpslag, driva olaga handel med, dubbelagent, durkslag, duvslag, efter avlagd examen, elvamannalag, emballage, enligt lagen, ensilage, erkänna nederlag, ett slag, falla till föga för nederlag, fälla utslag, färdiglagad mat, fastslagen regel, felslagen, fetlagd, flaga, flagellation, flageolett, flagga, flaggskepp, flaggstång, flagig, flagna, flagrant, flygbolag, följa lagens anda, följeslagare, följeslagerska, förslag, förvaltningsbolag, fullt utslagen, fylla på lagret, fylla på lagret med, gå med slagruta, gå och slagga, genomslagskopia, geografisk uppslagsbok, göra slag, göra till ett aktiebolag, göra till lags, grötomslag, guldslagare, ha på lager, handslag, hårt knytnävsslag, hemlagad, hjärtslag, holdingbolag, hovslagare, hudutslag, huvudlag, inlagd, inlagda grönsaker, inlagring, inregistrerat bolag, inslag, investeringsbolag, investmentbolag, jag beklagar, järnvägsbolag, kamouflage, klädesplagg, klaga, klaga hos, klaga över, klaga på, klagan, klagande, klagomål, klagovisa, knytnävsslag, kollage, konstituerande av ett aktiebolag, kopparslagare, korslagda benknotor, kostnadsförslag, kullager, laga, laga mat, lagarbete, lagbok, lagbrytare, lagenlig, lagenlighet, lager, lagerföra, lagerkrans, lagerkrönt, lagerlokal, lagerrum, lagerutrymme, lagförslag, lagg, lägga beslag, lägga i lager, lägga in i lag, lägga upp lager av, laglig, laglighet, laglös, laglöshet, laglydig, lagning, lagom, lagöverträdare, lagra, lagrad, lagring, lagsamling, lagstadgad, lagstadgande, lagstifta, lagstiftande, lagstiftande församling, lagstiftare, lagstiftning, lagun, lamslagen av skräck, lamslagen av strejk, lönepåslag, lossna i flagor, matlagning, medfött anlag, medialt lagd kvinna, medialt lagd man, mellanslag, mittuppslag, mjukt träslag, moderbolag, motståndarlag, Murphys lag, nackslag, naturligt anlag, nederlag, nedslag, nedslagen, nedslagenhet, oanständigt förslag, olaglig, olaglighet, omslag, oöverlagd, opassande förslag, orsak till klagan, oskriven lag, oslagbar, överlagd, överlagt, överlagt mord, översta lager, på förslag av någon, på slaget, laga, lagd, panikslagen, pelagisk, pellagra, persiflage, plagiat, plagiator, plagiera, protesten är avslagen, pukslagare, pulsslag, radiobolag, reklaminslag, reklamtext på bokomslag, sädesslag, samlag, sammanlagd, sammanslagning, sätta på skyddsomslag, schlager, sinnelag, skräckslagen, skriven lag, skyddsomslag, slag, slag i ansiktet, slaga, slaganfall, slagen, slagen med häpnad, slagfält, slagfärdig, slagfärdigt ordspråk, slagfärdigt svar, slagg, slaginstrument, slagkraft, slagkraftig, slagman, slagord, slagregn, slagruta, slagrutekvinna, slagruteman, slags träfiberplatta, slagskepp, slagsmål, slagställning, slagteknik, slagträ, slagväxling, slagverk, snärtande slag, sökande med slagruta, som genom ett trollslag, som inte är kartlagd, som lätt flagar sig, sönderslagen, sönderslaget gods, stalagmit, stickade plagg, storslagen, storslagenhet, storslaget, tältunderlag, tillaga, tillagd, topplager, trumslagare, två slags, underlag, upplaga, upplagd, uppslag, uppslagsbok, uppslagsord, uppslagsrik, uppslagsverk, utan konstnärliga anlag, utslag, utslagen, utslagning, våldsamt slag, vara anklagad för, vara lamslagen, vara svårt slagen, vara torrlagd, värmeslag, värmeutslag, vederlag, vit flagga, påslag, anklagar, arvsanlag, beklagande, outslagen blomma, bolag, lagringsmedium, domstolsutslag, fastlagsbulle, fastslagen, olagligt, grundlag, rådslag, förlaga, förlagd, upplag, förslagen, genomslagskraft, ha samlag, handlag, hopslagning, tussilago, idka samlag, ihopslagning, inlaga, klagorop, klagosång, klockslag, plagg, kylslagen, laganda, lagen väktare, lagfästa, lagkamrat, lagledare, lagstridig, lagväktare, lagöverträdelse, lamslagen, varulager, magerlagd, matlagare, oslagen, prisförslag, olaga, rundlagd, sammanlagt, själaglad, slagga, slaggar, tidelag, tillagning, utslagsgivande, över lag, överlag
Anagrams of lag

alg

Similar words

 
 

Your last searches
lag