Swedish-English translation of lager

Translation of the word lager from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lager in English

lager
kolnoun seam
  färgnoun layer
  ämnenoun layer
  mekanisknoun bearing
  botanik - kulinarisknoun laurel
  alkoholhaltiga dryckernoun lager
  geologinoun stratum, layer, layer of the earth
  kvantitetnoun supply, store, reserve, stock, reserves
  handelnoun stockroom, depot, store, warehouse
Synonyms for lager
Synonyms for lager
Derived terms of lager
Anagrams of lager
Similar words

 
 

Wiki
Lager kan vara Lageröl, en ölsort. Lagerlokal, en förvaringsplats för kommersiella varor. Lager (teknik), teknisk anordning för att minska friktion. Lager (växt).

Your last searches