Swedish-English translation of lagom

Translation of the word lagom from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

lagom in English

lagom
kvantitetadjective adequate, sufficient, satisfactory
Synonyms for lagom
Synonyms for lagom
Derived terms of lagom
Similar words

 
 

Wiki
Lagom är ett svenskt ord med betydelsen ""precis rätt"", ""tillräckligt"", ""adekvat"", ""så bra/mycket som det borde vara"". En flitigt citerad, folketymologisk, förklaring är att ordet lagom härstammar från det gamla bondesamhällets måltider, då alla på gården åt från samma gryta och drack ur samma bägare. Då ville det till att det räckte ""laget om"".

Your last searches