Swedish-English translation of larv

Translation of the word larv from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

larv in English

larv
entomologinoun caterpillar, larva, maggot, grub
Synonyms for larv
Synonyms for larv
Derived terms of larv
Similar words

 
 

Wiki
En larv är ett ungdomsstadium hos djur som genomgår metamorfos, till exempel insekter och groddjur. Larven kan vara helt olik de vuxna djuren av samma art, som till exempel en fjärilslarv skiljer sig från en fjäril. Larver har ofta speciella organ, som de saknar som vuxna djur.

Your last searches