Swedish-English translation of legato

Translation of the word legato from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

legato in English

legato
musikother legato
Synonyms for legato
Similar words

 
 

Wiki
Legato är en musikterm som innebär att tonerna ska bindas, det ska alltså vara en mycket liten eller ingen paus mellan dem. Kan även innebära en teknik på stränginstrument där man låtar vänsterhandens fingrar spela utan anslag vid varje ton. Ifall anslag spelas på varje ton ner och upp med hjälp av plektrum kallas tekniken alternate picking.

Your last searches