Swedish-English translation of ljuga

Translation of the word ljuga from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

ljuga in English

ljuga
oärlighetverb lie, tell lies, fib [informal], tell fibs [informal]
Synonyms for ljuga
Synonyms for ljuga
Derived terms of ljuga
Examples with translation
Du måste sluta ljuga för dig själv.
Jag kunde inte fortsätta ljuga för Tom.
Fast han är mycket fattig, är han ändå för god för att ljuga.
Similar words

 
 

ljuga as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Att) ljugaljugandeljugit
Indikative
1. Present
jagljuger
duljuger
hanljuger
viljuger
niljuger
deljuger
8. Perfect
jaghar ljugit
duhar ljugit
hanhar ljugit
vihar ljugit
nihar ljugit
dehar ljugit
2. Imperfect
jagljög
duljög
hanljög
viljög
niljög
deljög
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jaghade ljugit
duhade ljugit
hanhade ljugit
vihade ljugit
nihade ljugit
dehade ljugit
4a. Future
jagskall ljuga
duskall ljuga
hanskall ljuga
viskall ljuga
niskall ljuga
deskall ljuga
11a. Future perfect or future anterior
jagskall ha ljugit
duskall ha ljugit
hanskall ha ljugit
viskall ha ljugit
niskall ha ljugit
deskall ha ljugit
4b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ljuga
dukommer att ljuga
hankommer att ljuga
vikommer att ljuga
nikommer att ljuga
dekommer att ljuga
11b. - Or - (Possible to use both)
jagkommer att ha ljugit
dukommer att ha ljugit
hankommer att ha ljugit
vikommer att ha ljugit
nikommer att ha ljugit
dekommer att ha ljugit
Conditional
5. Conditional present
jagskulle ljuga
duskulle ljuga
hanskulle ljuga
viskulle ljuga
niskulle ljuga
deskulle ljuga
12. Conditional perfect
jagskulle ha ljugit
duskulle ha ljugit
hanskulle ha ljugit
viskulle ha ljugit
niskulle ha ljugit
deskulle ha ljugit
Subjunctive
6. Subject
jagmå ljuga
dumå ljuga
hanmå ljuga
vimå ljuga
nimå ljuga
demå ljuga
13.Present perfect
jagmå ha ljugit
dumå ha ljugit
hanmå ha ljugit
vimå ha ljugit
nimå ha ljugit
demå ha ljugit
Imperative
Affirmative
duljug
viLåt oss ljuga
niljug
Negative
duljug inte
niljug inte
Your last searches