Swedish-English translation of makadam

Translation of the word makadam from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

makadam in English

makadam
vägnoun road metal
Similar words

 
 

Wiki
Makadam, krossad sten, som inte innehåller några nollfraktioner, används som överbyggnad under vägbeläggning. Makadam används även som ballast i järnvägsspår. Makadam används som icke tjälskjutande och kapillärbrytande material under betongplattor.

Your last searches