Swedish-English translation of malakit

Translation of the word malakit from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

malakit in English

malakit
mineraloginoun malachite
Similar words

 
 

Wiki
Malakit är ett grönt kopparhaltigt mineral som kan ses som en blandning mellan kopparkarbonat och kopparhydroxid (formeln är Cu22CO3). Malakit förekommer i Sverige i form av beläggningar på koppar, kopparkis och svavel. Det bryts till viss del som kopparmalm och används som prydnadssten.

Your last searches