Swedish-English translation of malign

Translation of the word malign from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

malign in English

malign
medicinadjective malignant
Synonyms for malign
elakartadadjective med dålig prognos
Synonyms for malign
Derived terms of malign
Anagrams of malign
Similar words

 
 

Wiki
Malign är ett medicinskt uttryck som betyder elakartad, dvs. att det är farligt och/eller obotligt. Ordet är latin och betyder ordagrant ""född för att vara ond"".

Your last searches