Swedish-English translation of mandat

Translation of the word mandat from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mandat in English

mandat
politiknoun seat, mandate
Synonyms for mandat
Synonyms for mandat
Anagrams of mandat
Similar words

 
 

Wiki
Mandat är i etymologisk mening ungefär liktydigt med uppdrag. I Sverige kallas de tillgängliga riksdagsplatserna i varje valkrets för mandat. Ett mandat är en stol i en Riksdag.

Your last searches