Swedish-English translation of mandolin

Translation of the word mandolin from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mandolin in English

mandolin
musik - instrumentnoun mandolin
Similar words

 
 

Wiki
Mandolin är ett knäppinstrument som tillhör familjen lutor. Strängarna, hos den vanliga typen, den neapolitanska mandolinen, är G, D, A och E (lägst till högst) och är åtta stycken, stämda unisont i par. Mandolinen har likt gitarren band och spelas nästan uteslutande med plektrum.

Your last searches