Swedish-English translation of manifest

Translation of the word manifest from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

manifest in English

manifest
politiknoun manifest [formal]
Synonyms for manifest
Synonyms for manifest
Derived terms of manifest
Similar words

 
 

Wiki
För skivbolaget Manifest i Luleå, se Manifest (skivbolag) Ett manifest är en skrift som utgör grunden för en ideologi, en konstnärlig stil eller någon annan typ av kulturell rörelse. Det är ibland, men inte alltid, som författarens avsikt är att åstadkomma ett manifest. Ordet härstammar från latinets manifestus och används i svenska även som ett adjektiv med betydelsen tydlig eller uppenbar.

Your last searches