Swedish-English translation of materia

Translation of the word materia from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

materia in English

materia
fysiknoun matter
Synonyms for materia
grundämnenoun urämne, massa, substans, stoff, material, ande
Synonyms for materia
Derived terms of materia
Similar words

 
 

Wiki
Materia definieras som de allra minsta och mest fundamentala enheterna som utforskats inom fysiken. Den materia vi normalt observerar består av atomer, som grupperats i kemiska föreningar, polymerer, legeringar, blandningar och rena grundämnen. Materiens atomer består i sin tur av mindre partiklar, elementarpartiklar.

Your last searches