Swedish-English translation of material

Translation of the word material from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

material in English

material
verktygnoun material, stuff
  konstruktionnoun material
  föremålnoun material, substance, stuff
Synonyms for material
Synonyms for material
Derived terms of material
Similar words

 
 

Wiki
Material, insatsvaror vid produktion eller tillverkning, det vill säga ett eller flera ämnen som en vara består av. Ett material kan tillskrivas struktur och hållfasthet men inte form och kan vara såväl en solid, som vätska eller gas. Material kan vara behandlade eller obehandlade, s k råmaterial.

Your last searches