Swedish-English translation of matjord

Translation of the word matjord from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

matjord in English

matjord
allmännoun topsoil
Synonyms for matjord
humusnoun mull, mylla
Similar words

 
 

Wiki
Matjord kallas den övre mullrika delen av åkermarken, som sträcker sig ner till plogsulan. Under plogsulan återfinns alven. Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring och de flesta av markens mikrober, speciellt på sandjordar och grovmojordar.

Your last searches