Swedish-English translation of mellanslag

Translation of the word mellanslag from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mellanslag in English

mellanslag
tryckningnoun space
Similar words

 
 

Wiki
Mellanslag eller blanksteg är den funktion som ger ordmellanrum i typografi, ordbehandling och på skrivmaskiner. Funktionen åstadkoms vanligen med hjälp av mellanslagstangenten (engelska space). Funktionen har på senare tid börjat kallas blanksteg i IT-kretsar, vilket är en beskrivning för hur mellanrummet skapas med en radskrivare.

Your last searches