Swedish-English translation of mission

Translation of the word mission from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

mission in English

mission
uppdragnoun mission
Synonyms for mission
Synonyms for mission
Derived terms of mission
Anagrams of mission
Similar words

 
 

Wiki
Mission har ursprungsbetydelserna ""sändning, beskickning, uppdrag, kall, kallelse"". Termen har främst använts inom och om kristna samfund och kyrkor för att beteckna kyrkans eller de kristnas uppdrag, men används även om andra religioners spridning av sina budskap. Olika tolkningar av begreppet har förekommit i olika tider och olika urkunder har ansetts vägledande.

Your last searches