Swedish-English translation of misstag

Translation of the word misstag from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

misstag in English

misstag
talande - skrivandenoun slip
  felnoun lapse, error, mistake, fault
  idénoun fallacy, misconception, false belief, misbelief
Synonyms for misstag
Synonyms for misstag
Derived terms of misstag
Examples with translation
Han erkände sina misstag.
Vem som helst kan göra misstag.
Det var ett misstag från deras sida.
Tom gjorde många misstag.
Av misstag svängde han vänster istället för höger.
Jag gjorde ett allvarligt misstag på provet.
Jag gjorde ett dåligt misstag på provet.
Tamy upptäckte ett misstag i meningsbyggnaden.
Jag begick ett allvarligt misstag på provet.
Någon måste ha tagit mitt paraply av misstag.
Det var ett oförlåtligt misstag.
Jag vill inte göra några misstag.
Det är inte ett misstag.
Similar words

 
 

Your last searches