Swedish-English translation of monster

Translation of the word monster from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

monster in English

monster
allmännoun monster
Synonyms for monster
Examples with translation
Ett enormt monster är på väg ned från berget.
Similar words

 
 

Wiki
Ett monster är en fiktiv varelse som inte tillhör någon känd art. Adjektivet ""monstruös"" kan beskriva grymhet, ondska eller inhuman styrka. Ordet kan härledas till latinet genom ord som monstrum, monstros, och ytterst till det latinska infinitivet monere, ""att varna"".

Your last searches