Swedish-English translation of natur

Translation of the word natur from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

natur in English

natur
allmännoun nature
  karaktärnoun make-up, makeup, temperament, disposition, constitution
  personnoun character, nature
  uppförandenoun nature
Synonyms for natur
Derived terms of natur
Examples with translation
Kärleken är till sin natur blind.
Similar words

 
 

Wiki
Natur kan syfta på den levande, materiella världen i stort, men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade miljön i form av växter, djur, landformer och så vidare Med natur avses även inre egenskaper som bestämmer beteende och ändamål i någon eller något (""sakens natur""). Det är ett begrepp som har tolkats och definierats sedan antiken i olika sammanhang, och har genomgått flera betydelseförskjutningar och därmed blivit mångtydigt och ideologiskt laddat.

Your last searches