Swedish-English translation of omkrets

Translation of the word omkrets from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

omkrets in English

omkrets
geometrinoun circumference, perimeter
Synonyms for omkrets
Similar words

 
 

Wiki
Omkrets eller perimeter kan något oegentligt sägas vara den yttersta delen av en sluten geometrisk figur - alltså skulle man färglägga det inre av en sluten geometrisk figur, säg en triangel, vore omkretsen den geometriska figur, där målarkanten går. I dagligt tal skiljer man ofta inte på omkretsen och dess mätetal/längd.

Your last searches