Swedish-English translation of otyg

Translation of the word otyg from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

otyg in English

otyg
allmän? nuisance
Synonyms for otyg
Synonyms for otyg
Derived terms of otyg
Similar words

 
 

Wiki
Otyg var ett svenskt folk metal-band från Skellefteå. De släppte två album; Älvefärd (1998) och Sagovindars boning (1999). År 2002 ansåg huvudmännen bakom bandet, Andreas Hedlund och Mattias Marklund, att deras inspiration för projektet var såpass begränsad, att gruppen lades på is.

Your last searches