Swedish-English translation of per

Translation of the word per from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

per in English

per
allmänother per, to
  prepositionother per, for each
Synonyms for per
förother pro, via, med, medelst, -ledes, genom, , om
Synonyms for per
Derived terms of per
amper, ampere, amperemeter, anställa personal till, antecipera, antiperspirant, aperitif, arbetslöshetsperiod, avskedspapper, berörd person, betala per giro, blindtarmsoperation, brevpapper, brevpapper försett med namn och adress, brunstperiod, Cypern, desperado, desperat, desperation, dispersion, drapera, draperi, dupera, duperande, ekipera, ekipering, emancipera, emanciperad, ensemble vid repertoarteater, esperanto, experiment, experimentell, experimenterande, expert, expert-, expertis, expertkommitté, fågelperspektiv, fallskärmstrupper, flipper
flipperautomat, flipperspel, flugpapper, förkorta perspektiviskt, försäljare av herrekiperingsartiklar, försäljerska av herrekiperingsartiklar, försöksperiod, försöksperson, framtidsperspektiv, frapperande, galoppera, galopperande, göra att det kryper i någon, grundkunskaper, gruppera, gruppera sig, gruppering, hålla sig till sina principer, havandeskapsperiod, herrekipering, herrekiperingsaffär, herrekiperingsartiklar, hushållspapper, huvudperson, hyperaktiv, hyperbel, hyperbol, hyperbolisk, hyperglykemi, hyperkritisk, hypertoni, hyperventilation, hyperventilera, i felaktigt perspektiv, i perfekt ordning, i perspektiv, i rätt perspektiv, icke adliga personer, imperativ, imperfekt, imperfektum, imperialism, imperialistisk, imperium, inoperabel, invalidiserade personer, karbonpapper, kladdpapper, klåperska, klappersten, kluven personlighet, kontaktperson, kooperativt företag, korrumpera, korrumperad, kräppapper, kryperi, kunna något perfekt utantill, kupera, kypert, läskpapper, med höga principer, missanpassad person, modus operandi, närvarande person, nipper, oadlig person, obetydlig person, ockupera, ockupera ett hus som står tomt, ockuperat hus, olycklig person, omgruppera, opera, opera-, operabel, operation, operatör, operatris, operera, opererbar, operett, opersonlig, permission, palpera, paperback, papper, pappersavfall, pappershandlare, pappersklämma, papperskniv, papperskopia, papperskorg, pappersmassa, pappersnäsduk, papperspengar, pappersremsa, papperstillverkning, per år, per capita, per dag, per giro, per man, per person, per se, per styck, per telefon, perfekt, perfekt exempel, perfekt particip, perfektionist, perforera, perforering, pergament, pergola, perifer, periferi, periferisk, perifras, perigeum, perihelium, period, period med idel framgångar, period med idel motgångar, periodisk, periodisk skrift, periskop, peristyl, peritoneum, peritonit, perkolator, perkussion, permafrost, permanent, permanganat, permission, permissionsförbud, permutation, perniciös anemi, peroxid, perpendikel, perpendikulär, perplex, perrong, pers, perser, perserkatt, persienn, persiflage, persika, persilja, persimon, persisk, persiska, person, person i fråga, person som är döende, person som det är ute med, personal, personalchef, persondator, personifiera, personifikation, personlig, personlig lösegendom, personliga ägodelar, personliga tillhörigheter, personligen, personlighet, personligt, personligt bruk, personligt intresse, personligt pronomen, personligt telefonsamtal, personsökare, personvagn, perspektiv, perspektivisk förkortning, perspektivritning, peruan, peruansk, peruanska, peruk, pervers, pervers kvinna, pervers man, perversion, perversitet, pervertera, pluskvamperfekt, polyper, postoperativ feber, presens perfekt, principer, privatperson, proper, puerperal, pumpernickel, rekrytera chefspersonal, repertoar, rispapper, säkra papper, sandpapper, såpopera, skönhetsexpert, skrivpapper, slå in i presentpapper, slipa med sandpapper, sliper, smörpapper, sperma, spermaceti, spermacetival, spermatozo, spermatozoer, spermicid, spermie, stereotypera, super, superb, superjag, superkonduktivitet, superlativ, superledare, supermakt, supermarket, supernova, supersonisk, superstjärna, supertanker, synkopera, ta någons temperatur, tapper, tapperhet, teckna något i fågelperspektiv, tempera, temperament, temperamentsfull, temperatur, tempererad, tidningspapper, tidsperiod, toalettpapper, torka med läskpapper, trapper, tredje person, trupper, tupera, två gånger per månad, två gånger per vecka, uppercut, uppfatta personligt, usurpera, utbildningsperiod, valberättigade personer, värdepapper, väteperoxid, vesper, ypperlig, operativ, kuperad, duperad, berömd person, tioårsperiod, överhetsperson, per, experimentellt, experimentera, personlig lyx, frapperad, per, hjälper, hyperkänslig, ihopbunden pappersbunt, impertinent, jumper, kooperation, krepera, nedgångsperiod, mansperson, person av hankön, super-aids, operativsystem, perception, permanenta, persedel, personer, rumstemperatur, skithuspapper, snål person, spermasprut, superman, super stor, supera, superbra, superläcker, tankeexperiment, testperiod, ypperligt
Anagrams of per

rep

Similar words

 
 

Your last searches
per