Swedish-English translation of plommon

Translation of the word plommon from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plommon in English

plommon
botanik - fruktnoun plum
Synonyms for plommon
Derived terms of plommon
Similar words

 
 

Wiki
Plommon (Prunus domestica) är ett vanligt fruktträd med ätbar söt stenfrukt. Denna art är sedan indelad i underarter. En underart är sviskon (Prunus domestica ssp.

Your last searches