Swedish-English translation of plump

Translation of the word plump from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

plump in English

plump
ordadjective crude, coarse, rude, harsh
  uppförandeadjective bearish, rude, rough, coarse, vulgar, crude, obscene, nasty, scurrilous [formal]
  ohyfsadadjective abusive, abusing
  bläcknoun blot
  jordnoun stain, spot, blob
Synonyms for plump
Synonyms for plump
Similar words

 
 

Wiki
Plump (beredskap), ett kortspel som finns i flera varianter. Plump är ett sticktagningsspel. Det bygger på idén att alla ska försöka förutsäga hur många stick de kommer att ta.

Your last searches