Swedish-English translation of pollen

Translation of the word pollen from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

pollen in English

pollen
botaniknoun pollen
Synonyms for pollen
frömjölnoun ståndarmjöl
Synonyms for pollen
Similar words

 
 

Wiki
Pollen (frömjöl) är växters medel för förökning. För att förökning ska kunna ske måste pollenkornen, som är fröväxternas hanliga fortplantnings- eller förökningskroppar, ta sig från en växt till en annan, så kallad korspollinering. Alternativt kan pollinering också ske inom samma växt, så kallad självpollinering.

Your last searches