Swedish-English translation of premiss

Translation of the word premiss from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

premiss in English

premiss
logiknoun premise, proposition
  idénoun premise, presupposition
Synonyms for premiss
Synonyms for premiss
Similar words

 
 

Wiki
Premisserna är de antaganden som man utgår från i ett bevis eller slutledning. Premisserna behöver inte vara sanna för att slutledningen ska vara giltig, men de måste vara sanna för att slutsatsen ska vara sann. Om en av slutledningens premisser är liktydig med dess slutsats föreligger petitio principii.

Your last searches