Swedish-English translation of prototyp

Translation of the word prototyp from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

prototyp in English

prototyp
arketypnoun archetype, prototype
  typiskt exempelnoun epitome, embodiment, prototype, byword
Synonyms for prototyp
Derived terms of prototyp
Similar words

 
 

Wiki
Prototyp, (av grekiskans proto betyder modell- urbild-, ur-), förlaga, testmodell. Inte färdig utgåva, ett utkast. En prototyp är en produkt som bara finns i ett eller ett fåtal exemplar.

Your last searches