Swedish-English translation of provision

Translation of the word provision from swedish to english, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

provision in English

provision
pengarnoun commission
Synonyms for provision
Synonyms for provision
Similar words

 
 

Wiki
Provision är en ersättning som utbetalas i förhållande till uppnådd försäljning eller uppnådda mål.

Your last searches